Black Sea Basin Joint Operational Programme

Black Sea - Unity and Diversity in the Roman Antiquity

Проекта BSUDRA започна от определянето на съдържанието на съвместното културно наследство – римското историческо и археологическо наследство, което представлява основата на тази културна и образователна инициатива, насочена и приложена в сътрудничество с партньори от страните на Черноморското крайбрежие.

map

Новото и значението на проекта за Черноморския басейн се състои във факта, че този път местните обществени власти признават нуждата и важността от познаването на историческото минало и културното наследство на страните от Черноморския басейн като основа за общо популяризиране на тези ценности. Тези обществени власти организират обединяването на институциите, участващи с сферата на проучване, консервация и управление на културното наследство, а също така и в образованието и насочването на знанията към младото поколение от всички страни свързани с проекта, действащи заедно за опознаването и оценяването на римското наследство.

Sportswear free shipping | UK Trainer News & Releases