Η Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας Κοινό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Ενότητα και Διαφορετικότητα στη Ρωμαϊκή Αρχαιότητα

List of classes

List of participants

Schedule

 

 

A Trip to Argamum

A Trip to Histria

A Trip to Tomis

Evening Classes

Excavating in Ibida

Leisure time - The Football Match

The Greek Afternoon