Η Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας Κοινό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Ενότητα και Διαφορετικότητα στη Ρωμαϊκή Αρχαιότητα

Το έργο BSUDRA ξεκίνησε από την αναγνώριση του στοιχείου της κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς, της ρωμαϊκής ιστορικής και αρχαιολογικής κληρονομιάς —, η οποία αντιπροσωπεύει το θεμέλιο αυτής της πολιτιστικής και εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας ώστε να καταγραφεί και να υλοποιηθεί σε συνεργασία με εταίρους από τις χώρες των ακτών της Μαύρης Θάλασσας.

map

Η καινοτομία και η σημασία του έργου για τη Μαύρη Θάλασσα συνίσταται στο γεγονός ότι, αυτή τη φορά, μια τοπική δημόσια αρχή αναγνωρίζει την ανάγκη και τη σημασία του να γνωρίζει κανείς το ιστορικό παρελθόν και την πολιτιστική κληρονομιά των χωρών του Ευξείνου Πόντου ως βάση για την ένταξη της προώθησης αυτών των αξιών. Αυτός ο δημόσιος οργανισμός καταφέρνει να φέρει σε επαφή ιδρύματα που συμμετέχουν στους τομείς της έρευνας, της διατήρησης και διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και στην εκπαίδευση και τη διαμόρφωση των αρμοδιοτήτων προς αυτή την κατεύθυνση της νέας γενιάς, όλων των χωρών που είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του σχεδίου, σε μια κοινή δράσης, της γνώσης και την αξιοποίηση της πολιτιστικής Ρωμαϊκής κληρονομιάς.

Authentic Nike Sneakers | Air Jordan Release Dates 2020