Η Λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας Κοινό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Ενότητα και Διαφορετικότητα στη Ρωμαϊκή Αρχαιότητα

List of participants

Program

Raport of Scientific Committee

 

Scientific Presentations

M. Iacob & G. Nutu, North Dobrudja Cultural Patrimony

V. Ifrim, Tulcea County Council

Sinop Scientific Problems

Elina Mircheva, Roman heritage on the Bulgarian Black Sea Coast

Elina Mircheva, Varna Regional Museum of History, Departament of Archaeology

 

Photos

 

bridge media | GOLF NIKE SHOES