Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre

Marea Neagră - Unitate și Diversitate în Antichitatea Romană

Proiectul BSUDRA a avut ca punct de pornire identificarea componentei moştenirii culturalecomune – patrimoniul istoric şi arheologic roman – care constituie fundamentul acestei iniţiative culturale şi educaţionale gândite şi implementate în comun de partenerii din ţările riverane Mării Negre.

map

Noutatea şi relevanţa proiectului pentru bazinul Mării Negre constau în faptul că, de această dată, o autoritate publică locală conştientizează nevoia şi importanţa cunoaşterii trecutului istoric şi moştenirii culturale a ţărilor din bazinul Mării Negre ca bază a promovării integrate a acestor valori. Această autoritate publică reuşeşte să aducă laolaltă instituţii implicate în cercetarea, conservarea şi gestionarea patrimoniului cultural, dar şi în educarea şi formarea competenţelor în această direcţie a tinerei generaţii, din toate ţările eligibile în proiect într-o acţiune comună, de cunoaştere şi valorificare a moştenirii romane.

jordan Sneakers | Nike Dunk Low Disrupt Pale Ivory - Grailify