Black Sea Basin Joint Operational Programme

Black Sea - Unity and Diversity in the Roman Antiquity

BSUDRA Projesi, kültürel ve eğitsel bir girişim olarak ortak kültürel miras-tarihsel ve arkeolojik Roma mirası- bileşeninin belirlenmesi fikrinden doğmuş ve Karadenize kıyısı olan ülkelerdeki ortaklarımızın işbirliğiyle uygulamaya konmuştur.

map

The novelty and relevance of the project for the Black Sea Bu projenin yeniliği ve Karadeniz Havzasıyla ilişkisi bu sefer yerel bir kamu otoritesinin tarihi geçmişin ve de Karadeniz Havzasındaki ülkelerin kültürel mirasının bu değerlerin entegrasyonunun sağlanması için bir temel oluşturduğunu kabul etmesi gerçeğine dayanır.Bu kamu otoritesi araştırma, koruma, ve kültürel mirasın idaresiyle ilgili kurumların proje kapsamındaki ülkelerdeki yeni neslin eğitilmesi bu konudaki becerilerinin geliştirilmesi,Roma mirasının değerlendirilmesi ve bilgi birikiminin biraraya getirilmesi doğrultusunda şekillendirilerek birleşik bir aktiviteyle biraraya getirilmesini idare eder.

spy offers | Patike